Ponudnik je pooblascen, weil izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda the fall of koncept within the odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa

Sport Sight je zacetnik programa »sport&bonus« (v nadaljnjem besedilu: program), zaloznik »sport&added bonus » (v nadaljevanju: kartica) into the za vse registrirane uporabnike programa.

Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan predloziti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija

  • Hype
  • Sport Eyes
  • kot tudi na vse druge koncepte, ki bodo dodani v system

Koncepti Sport Sight so hkrati partnerji programa »sport&bonus«, to help you pomeni, weil se v prodajalnah partnerjev (Buzz, Athletics Sight in Tomas sport) koristijo ugodnosti programa »sport&bonus«. Partnerji programa se lahko scasoma spremenijo. Seznam aktualnih partnerjev je vedno objavljen na spletni strani sportandbonus/slo

Partnerji programa very lahko tudi tretje osebe, ki s podjetjem Athletics Eyes podpisejo sporazum o skupni promociji programa »sport&bonus«. V tem primeru omenjena tretja oseba opravlja funkcijo zbiranja in obdelave podatkov, v imenu ponudnika, kot izvrsilec obdelave. Pred zacetkom sodelovanja se podpisejo ustrezne pogodbe into the sprejmejo kakrsne koli drugi ukrepi, potrebni za zascito osebnih podatkov.

S podpisom izjave o dostopu oseba potrdi, da se strinja z vsemi pravilniki programa for the obdelovanjem njegovih osebnih podatkov, v skladu z Obvestilom o zasebnosti.

Ponudnik quand pridrzuje pravico, weil kadarkoli for the brez predhodnega obvestila umakne kartico iz obtoka, da spremeni ali popolnoma odpravi elemente programa during the celoten system. O spremembah pravil inside sprememb v partnerskem programu, bo ponudnik ustrezno obvestil uporabnika programa.

Ponudnik lahko obcasno spremeni pravila programa during the obvestilo o zasebnosti. Redno preverjajte spletno stran sportandbonus/slo, kjer bo podjetje objavljalo naja »sport&bonus«, politiko zasebnosti in sezname partnerjev. Ce uporabnik kartico uporabi po spremembi, se steje, weil se strinja s spremembami.

Osnovna kartica ni prenosljiva na drugo osebo inside jo lahko uporablja samo registrirani uporabnik programa, ki je podpisan v tej izjavi. Fizicna oseba se lahko registrira samo enkrat from inside the ima samo eno osa quand pridrzujejo pravico, weil kadar koli preverijo identiteto uporabnika kartice.

Seznam trenutnih partnerjev, kot tudi seznam prodajnih mest, v katerih velja system, nacin registracije, zbiranje popustov inside the prednosti programa, lahko preverite na spletni strani sportandbonus/slo, ali pri enem od prodajnih partnerjev programa.

Naknaden vpis vrednosti nakupov ni mozen. Ponudnik au moment ou pridrzuje pravico, weil dodeli, spremeni in the / ali preklice ugodnosti programa po lastni presoji.

Ob prvi registraciji uporabnika v sistem, ce ta pridobi enkraten 5% popust na prvi nakup in velja samo ob prvi registraciji for the samo za en nakup. Po vsakem naslednjem nakupu v trgovinah partnerjev programa, se vrednost nakupov sesteva. Po dosezeni doloceni skupni vrednosti nakupov, se uporabniku pri vsakem naslednjem nakupu v obracunskem obdobju uposteva predpisani odstotek popusta.

Uporabnik programa lahko postane vsaka oseba, ki je starejsa od 18 assist, prebiva v Republiki Sloveniji for the izpolni pristopno izjavo na enem od prodajnih mest, vkljucenih v program

Vrednosti nakupov se zbirajo when you look at the koristijo v enem letu. Po preteku 365 dni, se vrednost nakupov pridobljenih v obdobju daljsem od 365 dni brise. Vrednost popusta se obracunava glede na nakupe pridobljene v obdobju 365 dni inside niso vezani na doloceno obdobje.

Prednosti programa ni mogoce kombinirati z drugimi ugodnostmi, ki veljajo v prodajalnah Recreation Sight, Hype inside the Tomas athletics ter pri partnerjih programa. Torej se popusti ne sestevajo.

V primeru odpovedi programa, bo popust lahko uporabljen v 30 dneh po objavi prekinitve programa, v kolikor skupna vrednost zadosca za pridobljeno visino popusta.

Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan predloziti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija

  • »Znizano s kartico »sport&bonus« -artikli, ki so znizani samo s kartico.
  • »Darilo s kartico »sport&bonus« adult friend finder login – artikli s katerimi se dobi oznaceno darilo.

V primeru izgube ali kraje kartice, je uporabnik dolzan blokirati kartico prek svojega spletnega uporabniskega racuna ali izgubo kartice prijaviti na telefon: 01/ 422 80 34, v roku 24 ur od odtujitve. Weil se prepreci zloraba, bo kartica po prijavi blokirana.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner